Jedinstveni umjetnički i kulturni krajolik Njemačke snažan je motiv putovanja za međunarodne turiste. Od 173 miliona kulturnih putovanja Evropljana diljem svijeta u 2023., 18,7 miliona vodilo je u Njemačku, što je čini odredištem broj jedan za putovanja inspirirana kulturom za Evropljane.

Istovremeno, gradska putovanja važan su segment njemačkog dolaznog turizma: od ukupno 31,5 miliona turističkih putovanja Evropljana u Njemačku 2023., 12,9 miliona putovanja vodilo je u metropole – što čini udio od čak 41 posto. 

Ciljanim tematskim marketingom, Njemačka turistička zajednica (German National Tourist Board – GNTB) dodatno proširuje svoju predanost pozicioniranju Njemačke kao kozmopolitske i održive destinacije za putovanja inspirirana kulturom. 

Od aprila 2024. nova inspirativna kampanja Cultureland Germany predstavlja kozmopolitsku kulturnu i umjetničku scenu kao bitnu komponentu urbane kvalitete života u metropolitanskim regijama i kao osnovu regionalnog identiteta u ruralnim regijama. Fokus je na modernim aspektima, poput kulturnih žarišta gdje se okupljaju umjetnici iz cijelog svijeta, umjetnosti u javnom prostoru, modernog duha vinara u tradicionalnim kulturnim krajolicima ili međunarodno cijenjenih muzičkih događaja.

Comments are closed.